Andre tjenester

Transportoppdrag

Vi har ansatte med lang fartstid bak rattet og dette sikrer både kompetanse og en bilpark som holder nokså høy standard.

Med tipp, renovasjon, skap, kran, krok, lift, står vi klare for å løse transportbehov på kort varsel.

 

Ta kontakt med oss for uforpliktende tilbud!

Riving / Miljøkartlegging

Vi tar også på oss riving av bygg og i den forbindelse, også miljøkartlegging.

Ved rehabilitering og riving som omfatter mer enn 100m2 BRA, skal det utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse. 

Miljøkartleggingen før rivingen eller saneringen starter. Poenget med dette er å kartlegge hva som finnes av farlig avfall. 

Det som blir funnet blir satt sammen til en rapport som skal brukes under arbeidet videre.

 

Både miljøkartlegging og beskrivelsen skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis - for eksempel oss!

 

Graving

Med vår nye Cat 308 (2013) tar vi på oss graveoppdrag som drenering, grøfter, tomter - Lettere sagt, det kunden vil ha utført!

Ta kontakt så kommer vi på befaring å gir deg et tilbud for hele jobben.

Drenering - Skankegrenda 

Drenering - Skiftkroken

Garasjetomt - Skankegrenda